2024-003 De klacht gaat over de behandeling van een letselschadeclaim

| Reageer

2024-003 De klacht gaat over de behandeling van een letselschadeclaim Door een belanghebbende ingediende klacht. Gedeeltelijk gegrond bevonden klacht. Klaagster is van mening dat aangeslotene bij de behandeling van haar letselschadeclaim in strijd heeft gehandeld met de Gedragscode Verzekeraars en met de (Medische Paragraaf van de) GBL. Volgens klaagster is sprake van vooringenomenheid, heeft aangeslotene […]

Lees verder »

2023-016 Klacht over de schade- en klachtbehandeling door aangeslotene

/ | Reageer

2023-016 Klacht over de schade- en klachtbehandeling door aangeslotene Door de voorzitter van de Geschillencommissie doorverwezen klacht. Gegrond bevonden klacht. De klacht gaat met name over het uitblijven van bevoorschotting bij de afwikkeling van letselschade van klaagster en de behandeling van de klacht daarover door aangeslotene. De Tuchtraad acht de klacht gegrond en legt aangeslotene […]

Lees verder »

Huishoudelijk Reglement Tuchtraad geactualiseerd

/ | Reageer

Het bestuur van de Stichting Tuchtraad Verzekeraars heeft het Huishoudelijk Reglement van de Tuchtraad Financiële Dienstverlening geactualiseerd. Zo is bijvoorbeeld de vermelding van de Ombudsman Financiële Dienstverlening komen te vervallen, hoeft het verweerschrift nog maar in tweevoud te worden ingediend en vindt de vaststelling en wijziging van het Huishoudelijk Reglement plaats door het bestuur van […]

Lees verder »

2023-015 Klacht over de wijze waarop aangeslotene de schadeclaim heeft afgehandeld

/ | Reageer

2023-015 Klacht over de wijze waarop aangeslotene de schadeclaim heeft afgehandeld Door de voorzitter van de Geschillencommissie doorverwezen klacht. Deels niet-ontvankelijk, deels ongegrond bevonden klacht. Klacht over de wijze waarop aangeslotene de schadeclaim heeft afgehandeld. De Tuchtraad oordeelt dat klager niet-ontvankelijk is voor zover hij klaagt over het niet verlenen van dekking onder de woonhuisverzekering. […]

Lees verder »

2023-012 Klager niet-ontvankelijk

| Reageer

2023-012 Klager niet-ontvankelijk Door een belanghebbende ingediende klacht. De Tuchtraad oordeelt dat klager niet-ontvankelijk is in zijn klacht. De klacht gaat over de schaderegeling door aangeslotene van het letsel dat klager heeft opgelopen bij een verkeersongeval. De Tuchtraad kan geen inhoudelijk oordeel geven over de wijze van claimbehandeling door aangeslotene, omdat deze klacht te zeer […]

Lees verder »

2023-011 Klager niet-ontvankelijk

/ | Reageer

2023-011 Klager niet-ontvankelijk Door een belanghebbende ingediende klacht. De Tuchtraad oordeelt dat klager niet-ontvankelijk is in zijn klacht. De klacht gaat over de schaderegeling door aangeslotene van het letsel dat klager heeft opgelopen bij een verkeersongeval. De Tuchtraad kan geen inhoudelijk oordeel geven over de wijze van claimbehandeling, door aangeslotene, omdat deze klacht te zeer […]

Lees verder »

2023-010 Klacht over de afwikkeling van schade door aangeslotene

/ | Reageer

2023-010 Klacht over de afwikkeling van schade door aangeslotene Door de voorzitter van de Geschillencommissie doorverwezen klacht. Gedeeltelijk gegrond bevonden klacht. De klacht gaat over de afwikkeling van stormschade door aangeslotene. De Tuchtraad acht de klacht over het niet nakomen van een zonder voorbehoud gemaakte dekkingstoezegging gegrond, maar ziet geen aanleiding voor een maatregel.

Lees verder »

AMWeb: Numann: ‘Als Kifid tuchtklacht niet onderkent, moet rechtstreeks klagen kunnen’

/ | Reageer

AMWeb 24 maart 2023 Wie dacht dat de invoering van wettelijk tuchtrecht voor grote veranderingen zou zorgen, komt waarschijnlijk bedrogen uit. De voorgestelde wet voorziet niet in individueel klachtrecht voor verzekerden en in tegenstelling tot de bancaire tuchtrecht is het gericht op de maatschappij in plaats van de persoon. Ernst Numann is voorzitter van de […]

Lees verder »
To top