Huishoudelijk Reglement Tuchtraad geactualiseerd

Het bestuur van de Stichting Tuchtraad Verzekeraars heeft het Huishoudelijk Reglement van de Tuchtraad Financiële Dienstverlening geactualiseerd. Zo is bijvoorbeeld de vermelding van de Ombudsman Financiële Dienstverlening komen te vervallen, hoeft het verweerschrift nog maar in tweevoud te worden ingediend en vindt de vaststelling en wijziging van het Huishoudelijk Reglement plaats door het bestuur van de Stichting Tuchtraad Verzekeraars.
Het reglement gaat in op de werkwijze van de Tuchtraad. Zo beschrijft het de wijze van aanhangig maken van een zaak, het beoordelen van de ontvankelijkheid van een verzoek en het indienen van verweerschriften. Het Huishoudelijk Reglement beschrijft tevens de gang van zaken rondom de samenstelling van een kamer die een zaak behandelt en benoemt de onderzoeksmaatregelen die de Tuchtraad kan nemen. Tot slot gaat het reglement in op de wijze waarop een uitspraak wordt ingekleed.
To top