Leden

Leden

Hoofdfunctie: Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.
Nevenfuncties: -Zie http://namenlijst.rechtspraak.nl

Hoofdfuncties: Oud- vicepresident van de Hoge Raad der Nederlanden. Nevenfuncties: -Zie http://namenlijst.rechtspraak.nl
Hoofdfuncties: gepensioneerd Nevenfunctie: -voorzitter RvC Rabobank Amstel en Vecht, -voorzitter RvC Zuidweg en Partners, -voorzitter RvC Quanza Group, -lid RvT De Baak.

Hoofdfunctie: gepensioneerd (oud-rechter)
Nevenfuncties: -Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Capabuild, -Docent/examinator belastingrecht Register Belastingadviseurs, -Docent procesvoering Stichting Opleiding Belastingadviseurs, -Lid Raad voor de journalistiek, -Lid Raad van Advies Vereniging van Fiscale Mediators

Hoofdfunctie:raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden (civiele kamer)
Nevenfuncties:zie http://namenlijst.rechtspraak.nl/

Hoofdfunctie: -jurist, -NAI arbiter (advocaat 1977-2014)
Nevenfuncties: -diverse bestuur- en toezichtfuncties (o.a. Pensioenraad Zorg en Welzijn, CED Holding B.V., STAK Goudse Verzekeringen B.V., STAK Maarsen Groep, Waarborgfonds Sociale Woningbouw).

Hoofdfunctie: senior raadsheer gerechtshof Den Haag Nevenfuncties:-Zie http://namenlijst.rechtspraak.nl/
Hoofdfunctie: emeritus hoogleraar verzekeringsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden Nevenfuncties: -lid Tuchtcollege NIVRE-experts, -voorzitter Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens (levensverzekering).

mw. mr. dr. drs. H.M.B. Brouwer en mw. mr. I.M.L. Venker zijn als secretarissen verbonden aan de Tuchtraad Financiële Dienstverlening.