Uitspraken Tuchtraad 2009

2009/001 Rechter heeft geoordeeld
Niet-ontvankelijk bevonden klacht. De klacht betreft in de kern dezelfde aspecten als waarover de rechter in kort geding reeds heeft geoordeeld, zodat de Tuchtraad de klacht niet kan behandelen.

2009/002 Terugvorderen betaalde provisie
Ongegrond bevonden klacht. De verzekeraar heeft niet in strijd gehandeld met de Gedragscode Verzekeraars door individuele pensioenverzekeringen premievrij te maken wegens het uitblijven van premiebetaling. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst met klaagster, assurantietussenpersoon, heeft de verzekeraar de teveel betaalde provisie kunnen terugvorderen.

2009/003 Zienswijze O-OVC
Ongegrond bevonden klacht. Verzekeraars hebben op basis van de zienswijze van het Operationeel Overleg Verzekerings-Criminaliteit het standpunt kunnen innemen dat geen sprake is geweest van verzekeringsfraude en/of valsheid in geschrifte.

2009/004 Onderhandelen over bindend advies
Gegrond bevonden klacht. Het staat de verzekeraar niet vrij om aan de belanghebbenden mee te delen te overwegen aan de rechter vernietiging te vragen van een bindend advies van de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens:

· onder gelijktijdige bereidverklaring om de zaak in plaats daarvan te schikken én
· als vernietiging van dat bindend advies bij de rechter nauwelijks of geen kans van slagen heeft.

To top