Uitspraken Tuchtraad 2024

2024-001 De klacht gaat over het niet vergoeden van buitengerechtelijke kosten door aangeslotene

Door een belanghebbende ingediende klacht.
Ongegrond bevonden klacht.

Klager staat als belangenbehartiger cliënten bij in letselschadedossiers. Hij klaagt over het niet vergoeden van buitengerechtelijke kosten door aangeslotene. De Tuchtraad oordeelt dat een verzekeraar bij een verzoek om vergoeding van de buitengerechtelijke kosten mag beoordelen of is voldaan aan de dubbele redelijkheidstoets van artikel 6:96 BW. Daarbij heeft een verzekeraar ook de ruimte om te beoordelen of de rechtsbijstand waarvoor een vergoeding wordt gevraagd deskundig is. De Tuchtraad kan de afweging die de verzekeraar hierin heeft gemaakt slechts marginaal toetsen. De Tuchtraad is, gelet op de argumenten die aangeslotene heeft aangevoerd en die door klager niet zijn weersproken, van oordeel dat aangeslotene onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid het standpunt heeft mogen innemen dat niet is voldaan aan de dubbele redelijkheidstoets. De klacht is daarom ongegrond.

To top