Over de Tuchtraad

Over de Tuchtraad

De Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) is in 2008 opgericht door het Verbond van Verzekeraars, branchevereniging van verzekeraars. Taak van de Tuchtraad is onafhankelijke toetsing van klachten. De Tuchtraad velt daarbij alleen een oordeel over het tuchtrechtelijke aspect van de klacht.

De Tuchtraad toetst de klachten op basis van bindende zelfregulering van het Verbond. Dit zijn regels die de verzekeringsbranche voor zichzelf heeft opgesteld, en die naast wet- en regelgeving bestaan. Bij de toetsing bepaalt de Tuchtraad of een klacht gegrond is of niet. Als een klacht gegrond is, adviseert de Tuchtraad het bestuur van het Verbond over een eventueel op te leggen sanctie. Het Verbondsbestuur beslist daar vervolgens zelf over. Sancties kunnen variëren van een waarschuwing tot ontheffing van het lidmaatschap van het Verbond. Op deze manier wordt de verzekeringsbranche zelf getoetst en gecorrigeerd.

Naar de Tuchtraad?
Consumenten kunnen niet zelf rechtstreeks naar de tuchtraad. Klachten komen in principe via twee wegen bij de Tuchtraad terecht:

  1. via verwijzing van klachteninstituut Kifid, de Ombudsman Pensioenen of de Letselschaderaad;
  2. via belanghebbenden, zoals een tussenpersoon of advocaat. Bekijk de hele lijst van belanghebbenden.

Consumenten met een klacht kunnen niet rechtstreeks bij de tuchtraad terecht. Zelf een klacht? Lees dan meer over de klachtenprocedure op VanAtotZekerheid.nl.