Over de Tuchtraad

Over de Tuchtraad

De Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) is opgericht door het Verbond van Verzekeraars, branchevereniging van verzekeraars. Taak van de Tuchtraad is onafhankelijke toetsing van klachten. De Tuchtraad velt daarbij alleen een oordeel over het tuchtrechtelijke kant van het gedrag van de verzekeraar. De Tuchtraad valt onder een onafhankelijke stichting.

De Tuchtraad toetst de klachten op basis van bindende zelfregulering van het Verbond. Dit zijn regels die de verzekeringsbranche voor zichzelf heeft opgesteld, en die naast wet- en regelgeving bestaan. De Tuchtraad beoordeelt of een klacht gegrond is of niet. Als een klacht gegrond is, kan de Tuchtraad sancties opleggen.  Sancties variëren van een waarschuwing tot een berisping en het met naam en toenaam bekendmaken van de uitspraak. Ook kan de Tuchtraad het Verbond adviseren tot het treffen van verdergaande maatregelen tegen een verzekeraar, zoals beëindiging van het lidmaatschap van het Verbond. Op deze manier wordt de verzekeringsbranche getoetst en gecorrigeerd.

Naar de Tuchtraad?
Consumenten kunnen in het algemeen niet zelf rechtstreeks bij de Tuchtraad klagen over de eigen verzekeraar. Klachten komen in principe via twee wegen bij de Tuchtraad terecht:

  1. via verwijzing van klachteninstituut Kifid, de Ombudsman Pensioenen of de Letselschaderaad;
  2. door belanghebbenden, zoals een slachtoffer van een verzekerde, of een consumentenorganisatie. Bekijk de hele lijst van belanghebbenden.

Zelf een klacht? Lees dan meer over de klachtenprocedure op VanAtotZekerheid.nl.